TARTI SİSTEMLERİNDE KABLOLARIN MAKSİMUM UZUNLUĞU NE KADARDIR?

Yük hücresi ve haberleşme kablolarının maksimum uzunluğu birçok parametreye bağlıdır. Bazıları, sinyal türüne (analog, dijital, mV / V, 4 … 20 mA, RS-232, USB, vb.) bağlı oldukları için dahilidir; diğerleri tesisin elektromanyetik ve termal ortamları gibi haricidir.

  • Ölçüm kablolarını güç kablolarının yakınından geçirmeyin
  • Her zaman uzak mesafeli (korumalı) kablo kullanın ve ekranı toprağa bağlayın.
  • Tercihen bükümlü çiftler kullanın.
  • Kablo bölümünü kablo uzunluğuna göre ayarlayın.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

1. Analog sinyaller

Gerinim ölçer sensörleri için başlıca 3 tip analog sinyal vardır:

Yükseltilmemiş sinyal (Wheatstone köprüsü – mV / V)

Bu tür bir sinyalin normalde uzun mesafelerde taşınması amaçlanmamıştır. Bu nedenle, yukarıda belirtilen çevresel koşullar dikkate alınarak 20 m’lik bir uzunluğu geçmemelidir.

Güç kaynağı seviyesinde algılama hatlarının kullanılması, sıcaklığın güç kabloları üzerindeki etkilerini ortadan kaldırır.

Daha büyük bir kablo kesiti (örneğin: 0,14 mm² yerine 0,5 mm²), voltaj kayıplarını ve termal kaymalarını sınırlamayı da mümkün kılar.

Yükseltilmiş sinyal 4..20 mA

Bu tür bir analog sinyal endüstriyel bir standarttır.

Kablonun uzunluğuna duyarlı olmama ve bu nedenle birkaç yüz metreden fazla sinyal iletebilme avantajına sahiptir.

Ayrıca sinyal sıfır olamayacağı için herhangi bir kesik teli algılayabilir.

2 Farklı bağlantı şekli vardır:

Yük hücresi beslemesinin ölçüm döngüsü tarafından sağlandığı 2 kablo

Yük hücresi beslemesinin 3. bir kablo ile sağlandığı 3 kablo.

Ancak okuma cihazlarının girişlerindeki gerilimler ile mevcut besleme geriliminin toplamı dikkate alınmalıdır.

Yükseltilmiş sinyal 0 … 10V ve -10..0..+ 10V

Bu tür bir sinyalin avantajı, okuma cihazlarını paralel olarak ve dolayısıyla 4..20 mA durumunda olduğu gibi ölçüm döngüsünü kesintiye uğratmadan bağlayabilme avantajına sahiptir. Bu özellikle kontroller sırasında kullanışlıdır.

Ayrıca sıfırı 0 V’ta tutmayı mümkün kılar, bu da özellikle çift yönlü yük hücrelerinde artı ve eksi değerlerin okunmasını sağlar (örn. Basma + çekme)

Yukarıda belirtilen önlemler göz önünde bulundurularak maksimum uzunluk olarak 50m öneriyoruz.

2. Dijital sinyaller

▪️RS-232

Bu tür bir bağlantı uzun mesafeler için tasarlanmamıştır.

Maksimum kablo uzunluğu iletim hızına bağlıdır

Örneğin, 19 200 Baud’a iletim durumunda 5 m ile sınırlandırılacaktır.

▪️RS-485

Bu tür bir bağlantı, sinyallerin daha uzak mesafelere iletilmesini mümkün kılar:

Ek olarak, aynı veri yolu üzerinde birkaç cihazın bağlanmasına izin verir.

Maksimum kablo uzunluğu ayrıca iletim hızına da bağlıdır.

Tipik olarak, hat eşleştirme dirençlerinin kullanımıyla, 100 kbps iletim hızına kadar 1200 m uzunluğa izin verilir.

Bu maksimum değer ekipman üreticileri tarafından sınırlandırılabilir.

Start typing to see posts you are looking for.
CLOSE
CLOSE