fbpx
07/11/2019

Yük Hücresi (Load Cell) Seçimi

TARTIM SİSTEMLERİNDE YÜK HÜCRESİ (LOAD CELL) SEÇİMİ

Kaç adet yük hücresi kullanılmalı

Bir tartım sisteminde kullanılacak  yük hücrelerinin seçimi (Load Cell Seçimi) sistemin tasarımına göre değişir.

En ideal kullanım platform basküllerde 4 adet, Tank ve Silo tartımlarında 3 adet yük hücresi olmalıdır.

Eğer bir tank tartımında 4 veya daha fazla yük hücresi varsa toplam ağırlığı sadece 3 veya 2 yük hücresi taşıyacaktır, Bu durumda yük hücrelerinde aşırı yorulma meydana gelecektir.

Bunun gibi durumlarda her bir yük hücresinin çıkış değerleri ölçülerek az yük gelenlerin altları ince plakalar ile desteklenerek yük hücrelerinin üzerlerine gelen yükler eşitlenebilir.

Yük Hücreleri her bir yük hücresine eşit miktarda ağırlık gelecek şekilde yerleştirilmelidir.

YÜK HESAPLAMASI

Yük Hücreleri normal ve istisnai durumlarda uygulanan toplam ve aşırı yükleri taşıyacak kapasitede seçilmelidir.
Minimum yük hücresi kapasitesi aşağıdaki gibi hesaplanarak kapasite seçimi yapılmalıdır.

Load Cell Seçimi, Yük Hücresi (Load Cell) Seçimi, KOBASTAR Load Cell & Indicator

Güvenlik Faktörü Q

Genellikle aşağıda yazılı çevresel koşullara bağlı olan Güvenlik Faktörü bunların dışınada çıkabilir.

– Eksantrik yükleme koşulları

– Şoklar ve Dinamik yükler

– Rüzgar Kuvvetleri

Tartım Sistemi Hassasiyeti

Yük Hücrelerinin ve Tartım indikatörünün kombinasyonu ile sistem çözünülürlüğü ve taksimatı belirlenir.

İstenilen çözünülürlük ve taksimat aşağıdaki formüle göre belirlenebilir.

Load Cell Seçimi, Yük Hücresi (Load Cell) Seçimi, KOBASTAR Load Cell & Indicator

ÖRNEK

Her biri 5 ton kapasitede, 2mV/V çıkışlı, 4 adet Yük Hücresi ile Kobastar GTI Tartım indikatörü kullanılan bir tartım
sisteminde 15 Ton kapasite 2 Kg taksimat olmasını istersek sonuç aşağıdaki gibi çıkacaktır.

Load Cell Seçimi, Yük Hücresi (Load Cell) Seçimi, KOBASTAR Load Cell & Indicator

Kobastar GTI Tartım indikatöründe minimum sinyal artışı 0.6µV/e olduğuna göre ve yukarıdaki formül ile yapılan
hesapta çıkan 1 µV luk değerden düşük olduğundan 2 Kg taksimatı kolaylıkla uygulayabiliriz demektir.

BESLEME VOLTAJI

Tartım indikatöründe besleme voltajı gibi Yük Hücresinin çektiği akım’da önemlidir, bu bize kaç adet yük hücresini
paralel bağlayıp çalıştıracağımızıda açıklar, Kobastar GTI indikatör 8 Adet 350 ohm Yük Hücrelerini çalıştırabilir.

Genel_TR ,
About Mustafa Güzel